Непасрэдственны альбом пацаноў

Разбітае сэрца пацана - Пасрэдствам срэдств (2015)

Група «Разбітае сэрца пацана» выпусціла свой ачэрэдны альбом, каторы палучыў названіе «Пасрэдствам срэдств«. Хлопцы пайшлі дальшэ ў сваім творчэстве. Вясёлых песен стала меньшэ, а грусных большэ. Ну і ў цэлым групу панесла куда-та не туда. Харошых вешчэй, канешна, хватае. Но ўсё жа хацелася какога-та драйва, а его і нету ў песнях пачці што. З такім тэмпам можна запісываць эці песні пад другім названіем.

Но паўтарымся, што харошых песен хватае. Што-та дажэ сур’ёзнае есць у песне «Эліпс«. Но мы не будзем удавацца ў смыславыя ідзеі, а абрацім уніманіе на музыкальную састаўляючую. Тут усё і ўпраўда крута: інцерэсная арынжорыўка, неабычная мелодыя і напор, які очэнь быстра ўцягвае і адкладвае песню ў галаве. Але і тэкст с ходу чапляіць: прама з першай фразы. Толька зразумець яго не сразу палучаецца. Хаця, можа, і не нада гэтага было дзелаць.

Хватае і інцерэсных па тэкстам песен. Напрымер, «Незавісімая«. Кажыцца, што кажды ўстрычаў такую дзевушку, катарая дынаміла і шчытала себя недатрожкай. Есць і пошлыя песні, каторыя немножка здзіўляюць: «Лета» садзержыт уж очэнь некрасівыя фразы. Немнога здзівілі і маты. Але яшчэ на альбоме есць і настальгічныя песні, як «Тамагочы«. Хто помніць, што эта такое — сразу паймёт, аб чым смысл. А вот к канцу альбома становіцца скучна. Рэбята хацелі ўнесці какой-та смысл у песні, і з этым пацяралася ўся ідзея. Ну і музыка такжа нейкая стала невясёлая.

Зато што-та сер’ёзнае есць у песні «Вам наркаманам«, катароя, безуслоўна, панравіцца ўсем любіцелям стакана. Прыятна, што і музыка ў трэку очэнь харошая і запамінаюшчаяся. Ну і смысл у тэксце класны. Шкада, но такіх песен на альбоме больш няма. А ведзь гэта адназначны хіт! Верыцца, што рэбята напішуць яшчэ падобных вешчэй.

Непанятна, пачыму група рэшыла запісаць столькі песен са смыслам. Раньша как-та была больша смешных вешчэй. Непанятна, куда ані падзівалісь. Музыка, канешна, очэнь парадавала, але пры праслушываніі пачці што не смеёшся. Запішам эта ў мінус. Ну і трасянка как-та ціраецца: да этага ў ней і была ўся фішка, а сейчас не абрашчаеш на неё ўніманія. Но із прыятнага атмецім, што альбом весьма длінны — дліцца пачті час. Хаця і заснуць можна.

 

Песні, на каторыя нужна абраціць уніманіе:

Эліпс, Незавісімая, Тамагочы, Вам наркаманам

HVALI.BY